Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Tidligere års produktion

Se tidligere års produktion her:

 

Produktionstallene er følgende:
Januar 5.536.664 kWh
Februar 3.543.210 kWh
Marts 4.340.140 kWh
April 3.651.650 kWh
Maj 3.806.235 kWh
Juni 2.797.305 kWh
Juli 3.224.420 kWh
August 2.766.200 kWh
September 3.367.352 kWh
Oktober 3.494.360 kWh
November 4.852.750 kWh 
December 6.081.405 kWh