Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Derfor står møllerne stille lige nu

Udskiftningen af 30kV-transformatoren i mølle 13 forløb planmæssigt fredag den 23/2-2018 med assistance fra Krangården og et kranskib fra SSE. Platformene er genetableret i M13 og transformatoren skal tilkobles. 30kV-afbryderen og transformatoren i mølle 11 blev også tilsluttet fredag den 23/2.

Der bliver arbejdet med at få gang i møllerne startende fra mølle 11, men desværre har det vist sig, at der er flere skader på styringerne m.m. efter fejlen i 30kV-afbryderen i mølle 14, hvilket har betydet at møllerne ikke er kommet i gang endnu. Der er tilsluttet strøm til mølle 12 fra M11, og affugtning af M12 er i gang.

Desværre er vejret ikke med os i denne periode. Vi holder nøje øje med vejret og tager ud til møllerne, når det er muligt, for at få dem sat i gang så hurtigt som muligt.
Der skal monteres en ny 30kV-afbryder i mølle 20, da vi har brugt dele herfra til at reparere 30kV-afbryderne i M11 og M14.
 

Hvis du vil læse mere om skaden og reparationen, kan du finde en tidligere artikel ved at gå tilbage i forside-historierne - tryk på 2-tallet nede under artiklerne.