Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Skattemæssigeoplysninger for året 2016

 
Skattemæssige oplysninger for året 2016

Et individuelt servicebrev med hvilke oplysninger du skal skrive på selvangivelsen for 2016, udsendes til alle andelshavere i Middelgrundens Vindmøllelaug i marts i forbindelse med indkaldelsen til Interesentskabsmødet.

 Tal for selvangivelsen 2016:

Nøgletal, som skal anvendes til selvangivelsen
pr. andelrubriknr.

Elsalg 2016

=271

 

Resultat før renter og afskrivninger

=65

 

Skattemæssig afskrivning

=-20

 

Renteindtægter

=1

 

Renteudgifter

=0

 

 Eksempler:

 

Skematisk regel, 30 andele
pr. andel
rubriknr.

Elsalg og renteindtægter, 30 andele á 272 kroner

=8.160

 

Bundfradrag

=-7.000

 

Beregningsgrundlag

=1.160

 

Skattepligtig indkomst, 60 %

=696
20
Renteindtægter er flyttet til el-salg
 
 

Interessenter med 25 andele eller mindre og som anvender den skematiske regel, skal ikke oplyse indtægter på selvangivelsen, incl. renteindtægter, idet el-salget er under bundgrænsen. 

 

 
Erhvervsmæssig opgørelse, (Anpartsregler) 19 andele
pr. andel
rubriknr.

Resultat før afskrivninger, 19 andele á 65 kr.

=1.235

 

Renter à 19 andele á 1 krone

=    19

 

Skattemæssig afskrivning

= - 380

 

Skattepligtig som kapitalindkomst

874
 35
 
 
 

Selvangivelse for 2015
 
Selvangivelse for 2014
 
Selvangivelse for 2013 
 
Selvangivelse for 2012
 
Selvangivelse for 2011
 
Selvangivelse for 2010

Selvangivelse for 2009

Selvangivelse for 2008

Selvangivelse for 2007

Selvangivelse for 2006

Selvangivelse for 2005

Selvangivelse for 2004

Selvangivelse for 2003


Selvangivelse for 2002