Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Afgørelse ved Kolding Byret

09.07.13

Kolding Byret har i maj 2013 frikendt DONG for projekteringsansvar i transformersagen. Byretten finder, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at pålægge DONG et selvstændigt ansvar for transformernedbruddene. Efter samtale med vores advokat er dommen anket til Vestre Landsret.

Nye forsikringsforhold

16.04.13

Efter grundig overvejelse og dialog med vores forsikringsselskab, har Middelgrundens Vindmøllelaug indgået en ny forsikringsaftale. Dette medfører, at vi har halveret årspræmien. Udefra kommende skader på møllerne, driftstab og ansvar er fortsat dækket.

Udbetaling af afkast 1. oktober

25.09.12

Udbetalinger til andelshaverne fra el-salget i det første halvår af 2012 udbetales den 1. oktober 2012. Beløbet er 125 kroner.